Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

خوش آمدید...

رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، حفظ محیط زیست و ارتقای سطح رفاه از اهداف ملی کشور به شمار میروند و صنایع عمران و برق نیز به عنوان صنایع زیر بنایی و مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع ایفا می کنند.


ارتقا سطح علمی و همگام بودن با تکنولوژی دنیا و به تبع آن انتخاب سیستمهای ساختمانی و برقی بهینه و روش های نوین اجرایی انها، مهمترین دلیل تعریف اقتصادی بودن پروژه های این صنایع می باشد. لذا شرکت ساخت توانش آروند (ستا) با رعایت آخرین قوانین، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها،دستورالعمل های سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی، نظام مهندسی کشور و موسسه استاندارد ایران، طراحی و ساخت نوینی را برای پروژه ها جهت رسیدن به اهداف ملی برای کشور به ارمغان می آورد.


این شرکت جهت پیشبرد اهداف کار، وظیفه خود میداند که نه نتها ایده ها و طرح های خود را نو نماید بلکه سیستم  و نحوه اجرای پروژه ها را بطور مداوم به روزرسانی کرده و همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت نماید.


خط مشی شرکت ساخت توانش آروند (ستا) شامل كلیه اصول و ارزشهای اعتقادی و حرفه‌ای حاكم بر این شرکت است كه می‌تواند شرکت را در مسیر دستیابی به اهداف اصلی  مندرج در اساسنامه آن قرار دهد.


ماموریت و اهداف این شرکت، ارزش آفرینی و سودآوری از طریق ساخت بناهای تاثیرگذار با توجه به تکنولوژی روز، ارتباط با سازندگان اصلی ، تولید و یا تدارك با كیفیت ترین تجهیزات با رقابتی ترین قیمتها برای پروژه ها، تولید مصالح و تجهیزات جدید و استاندارد و با کیفیت مورد نیاز پروژه ها، ارتقاء بهره وری کل عوامل با تاکید بر نیروی انسانی و سرمایه در جهت استفاده بهره ور از امکانات موجود، ارتقاء سطح ایمنی پروژه ها، پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و تخریب محیط زیست، توسعه و اجرای منسجم تر اهداف پروژه مطابق با برنامه و زمان بندی وکنترل پروژه و نظارت دقیق تر بر حسن اجرای آن. بکارگیری بالاترین سطح فناوری مورد نیاز و ارتقاء آنها در زمینه های مختلف مدیریت، طراحی و پیمانكاری می باشد.

 

آخرین پروژه ها

پروژه های ساختمانی
پروژه های خاتمه یافته
پروژه های در حال اجرا

تماس با ما

ایران / تهران
خیابان فاطمی، کوچه یوسفی، پلاک 15
پلاک دو ، طبقه ششم

شماره تماس : 66912413

درباره ما

شرکت ساخت توانش آروند (ستا) با شماره ثبت 467797 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با هدف انجام خدمات اجرای ساختمان و خدمات مشاوره فنی مهندسی (تمامی فازها)، طراحی و محاسبه و تأمین تجهیزات و مدیریت پیمان (MC) و اجرای طرح های پروژه‌های صنایع انرژی، آب، نفت و گاز و صنایع مرتبط تاسیس گردیده است. این شرکت جلب رضایت كارفرمایان با ارائه پیشنهادهای رقابتی و از طریق ارائـه خدمات طراحی و اجرایی مهندسی مناسب با ایجاد مطلوبیت در سه فاكتور كیفیت، زمان و هزینه انجام پروژه و در کنار آنها حفظ محیط زیست را سرلوحه کارخود قرار داده است.